معرفی هلدینگمعرفی

شرکت هلدینگ،شرکتی سهامی است که دارای شرکتهای زیرمجموعه دیگر بوده و کنترل شرکتهای زیرمجموعه زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی است ، رویکرد مدرن درصدد همکاری برای وسعت بخشیدن به دامنه کاری است و در مقابل آن رویکرد سنتی به دنبال انحصار طلبی و ارتباط بر اساس ضابطه می باشد. هلدینگ مجموعه ای از شرکتهای فعال در حوزه های مختلف می باشد که قابلیت توسعه و رشد بسیاری را خواهند داشت و از سوی دیگر هلدینگ ها به دنبال ایجاد فضای رقابت سالم در بازار بوده و انحصار طلبی را از میان بر خواهند داشت.

هلدینگ آتیه پردیسان ایرانیان یک هلدینگ چند رشته ای می باشد .شرکت های تابعه هلدینگ در زمینه های مختلف اعم از مهندسی، ساختمانی ،حسابداری ومالی ، تفریحی -گردشگری ، حقوقی ، صنایع چوب و صنایع غذایی فعال می باشند .

اولویت محوری هلدینگ ، برتری کیفی در اجرای پروژه ها در زمان مقرر با سرعت و هزینه متناسب مبتنی بر نظم ، چالاکی ، فرهنگ کار تیمی سالم و اخلاق حرفه ای است .

هلدینگ آتیه پردیسان ایرانیان ، با رویکرد استفاده از تنوع فعالیت های تخصصی ، حضور در پروژه های مختلف و توان توسعه در سود آوری ، توان بالای مشارکت و توانایی در تحقیق و توسعه راهبردی می کوشد جایگاه خود را بیش از پبش مستحکم ساخته و در توسعه فنی و اقتصادی زادبوم خود سهم قابل توجهی داشته باشد .

در عصر حاضر که صحبت از چابکی سازمان و بهره وری کسب و کارهاست عموماً فعالیت های تک بعدی و انفرادی پاسخگوی نیاز بازار نیست چرا که شکل گیری گروه های تجاری، هلدینگ ها، خوشه های صنعتی مختلف اثبات نموده است که این نوع فعالیت ها از اثربخشی بهتری برخوردار بوده و ایجاد سبد کامل خدماتی، بزرگترین دغدغه مشتریان را که رویارویی با تعداد زیادی تامین کننده می باشد کاملا تامین ساخته است.

سازمان های پیش رو، با محوریت مشاوره به سوی مخاطبین و مشتریان بالقوه خویش گام برداشته و هدف ابتدایی و انتهایی خود را رضایتمندی مشتریان و مباحث انتفاعی کسب و کارشان را در اولویت های بعدی کار قرار داده اند.